The Game

Life Juicer (R) The Game

Het spel kunt u hier bestellen.

De uitdagingen van het leven lijken soms overweldigend.
Er is veel wat we kunnen doen, soms voelt het als veel wat we ‘moeten’ doen.
Maar wat is er nu werkelijk belangrijk voor ons?
Wat maakt dat we ons leven leven zoals we dat willen, datgene doen dat ons op de lange termijn gelukkig maakt?

Met Life Juicer© The Game kies je er voor om jouw mogelijkheden te onderzoeken, je keuzes liefdevol kritisch te bekijken, en je gedrag uit te dagen. En je gaat ervaren dat het realistisch en hoopvol is om je gevoel te uiten en jezelf te verbeteren. Naar jezelf toe en in relatie tot anderen.

Doel van het spel:
Wij willen met dit spel mensen op een leuke en praktische manier in gesprek laten gaan met zichzelf en met elkaar over wat werkelijk belangrijk is in jouw contexten van het leven. Met dit spel kun je in kaart brengen waar je als eerste aandacht aan te besteden hebt en waaraan niet. Je kunt jouw gevoel onderzoeken, de keuzes die je maakt kritisch bekijken, en je gedrag uitdagen. Je komt er achter wat jouw leven (werk, relatie, etc.) waardevol maakt.
Om te weten wat waardevol voor jou is heb je te weten wat jouw waarden zijn! Als je dingen doet die voortvloeien uit jouw waarden, dan wordt je leven prettiger, waardevoller en ervaar je mogelijk vaker een gevoel van geluk.
Handelen in de dagelijkse praktijk volgens jouw eigen waarden geeft betekenis en richting aan je leven en leidt in veel gevallen tot meer zelfvertrouwen en een positievere en doelgerichtere houding.

Uitgangspunten van het spel:
In dit spel staan drie vragen centraal:
1. Wat vind ik belangrijke contexten/deelgebieden in mijn leven?
2. Wat vind ik in een gekozen context/deelgebied belangrijke waarden?
3. Wat betekenen de gekozen waarden in de context voor mijn handelen?
Aan de hand van deze vragen maak je jouw ontdekkingstocht en krijg je zicht op
wat jouw leven waardevol maakt en waar je aandacht aan wilt besteden.

Het spel kunt u hier bestellen.